Zapytania ofertowe UE 2014-2020 nr 1 2016
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup maszyny do kolorowego druku cyfrowego.

Luty 2016

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy Zakup maszyny do kolorowego druku cyfrowego) zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/2016 z dnia 11.02.2016 r. związanego z projektem pn. „Wzrost konkurencyjności CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług.” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, informujemy, iż dokonano wyboru firmy: 

Heidelberg Polska Spółka z o.o.
ul. Popularna 82
02-226 Warszawa 

Planowany termin zawarcia umowy z Heidelberg Polska Spółka z o.o. nie wcześniej niż 29.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności (dla zamówień powyżej 209 tys. EUR) na zakup automatycznego urządzenia do produkcji okładek i główek (1 szt)

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy na zakup automatycznego urządzenia do produkcji okładek i główek – 1 szt. zgodne z zapytaniem ofertowym nr 1/2017 z dnia 13.07.2017 r. związanego z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług” w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020, Działanie 3.2. „Innowacje w MŚP”, informujemy iż dokonano wyboru firmy:
DONGGUAN SHENGTU PRINTING EQUIPMENT CO. LTD,
The Second Industrial Zone, Xiagang Community, Changan Town, Dongguan City, Guangdong Province,
ChinyZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 z dn. 17.08.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następującego elementu projektu:

Urządzenie wielofunkcyjne do wycinania i bigowania dokumentów – 1 szt.

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy na zakup Urządzenie wielofunkcyjne do wycinania i bigowania dokumentów – 1 szt. zgodne z zapytaniem ofertowym nr 2/2017 z dnia 17.08.2017 r. związanego z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług” w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020, Działanie 3.2. „Innowacje w MŚP”, informujemy iż dokonano wyboru firmy:

Kinko Jan Kopia, ul. Gajowa 2D, 43-200 Pszczyna

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 z dn. 3.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następującego elementu projektu:

Urządzenie do foliowania wydruków – 1 szt.

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy na zakup:

Urządzenie do foliowania wydruków – 1 szt.

zgodne z zapytaniem ofertowym nr 3/2017 z dnia 03.10.2017 r. związanego z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług” w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020, Działanie 3.2. „Innowacje w MŚP”, informujemy iż dokonano wyboru firmy:

ZFP Zakład Foliowania Papieru, Krzemowa 5, 81-577 Gdynia

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 z dn. 4.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następującego elementu projektu:

Ploter laserowy – 1 szt.

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy na zakup:

Ploter laserowy– 1 szt.

zgodne z zapytaniem ofertowym nr 4/2017 z dnia 03.10.2017 r. związanego z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług” w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020, Działanie 3.2. „Innowacje w MŚP”, informujemy iż dokonano wyboru firmy:

LASER MEDIA Paweł Czarnecki, Michał Głuchowski S.C., ul. Pomorska 49, 05-501 Piaseczno

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.