CRUX Spółka Jawna D. Zając, P. Wolny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 3.2

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności spółki CRUX poprzez wprowadzenie do oferty nowych i udoskonalonych produktów, a także nowych usług. Ich wdrożenie będzie możliwe poprzez wykorzystanie innowacyjnych i specjalistycznych urządzeń poligraficznych, co pozwoli na osiągnięcie wyższego poziomu konkurencyjności względem pozostałych podmiotów w branży.

Wartość projektu: 1 525 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 558 000,00 PLN